Město Mladá Boleslav podpořilo sportující děti

Naše TJ Auto Škoda Mladá Boleslav obdržela od statutárního města Mladá Boleslav mimořádnou podporu na sezónu 2022 / 2023
ve výši 250,- Kč na jednoho člena, který má trvalé bydliště na území města Mladá Boleslav za účelem snížení členských příspěvků.
O tuto částku budou poníženy členské příspěvky TJ.
Děkujeme za podporu.