Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19

Tréninky a soutěže pokračují
Národní Sportovní Agentura pomohla definovat pravidla pro tréninky a soutěže v této složité době s ohledem na bezpečnost a zdraví sportovců.
Tady je kompletní znění